Kommittén

Knifven

Knifven

Ordförande

Ordförande leder gruppens arbete, håller i möten och ansvarar för ekonomin.

Glorious Leader

Glorious Leader

Kunskapsbank

Kunskapsbanken förser kommittén med välbehövd kunskap om hur saker fungerar.

FÅmål

FÅmål

Förste Huggare

Förste huggare är den som ansvarar för att CBK bastar mycket, och ser till att det alltid finns ved för detta.

Sås

Sås

Bilansvarig

Bilansvarig hanterar bokning av bilar för kommitténs verksamhet, samt sköter om den egna tjänstebilen Herman.

Foto: N. Madsen