Byggvecka LP4

Sista byggveckan för detta läsåret går av stapeln 18-22e Mars, och vår bil Herman åker till och från Johanneberg minst en gång om dagen. För att hänga med ut en stund, kontakta oss på bastu@cbk.chs.chalmers.se