Aspa!

Hur fungerar aspning i CBK?

CBK har kontinuerlig aspning. Som asp deltar du i den dagliga verksamheten: bastar, går på möten etc. Det viktigaste är dock våra byggveckor i Härryda, då vi har en chans att se hur du arbetar i grupp och individuellt, dessa hålles läsvecka 1 varje läsperiod och det går oftast en bil i varje riktning per dag. Aspningen brukar pågå i minst 4 veckor beroende på deltagandet.

Jag vill aspa! Hur gör jag?

Eftersom vår aspning pågår konstant är det enda du behöver göra att höra av dig till oss på mail, bastu@cbk.chs.chalmers.se.

Kan man puffa CBK?

Jajamän! Under byggveckorna tar vi gärna emot extra arbetskraft. Vi kör oftast en bil i vardera riktning varje dag, så transporter brukar lösa sig. Arbetet kan så klart anpassas efter intresse och förmåga. Kontakta oss på bastu@cbk.chs.chalmers.se för att komma i kontakt med oss!